Bildiri Yazım KurallarıBildirilerde Aranacak Özellikler

 

 • Bildiri dili Türkçe ve Arapça, İngilizce dir.
 • Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Bildiri konusu Şura’nın içeriği ile uygun olmalıdır.
 • Bildiriler gerek metodu, gerek konusu, gerekse kaynakları bakımından "özgün" olmalıdır.
 • Bildiri metinlerinin A4 ebadında olup 40 sayfayı geçmemelidir.
 • Bildiri metni sempozyumdan önce mutlaka ŞURA sekretaryasına ulaştırılmalıdır.
 • Özeti kabul edilse dahi bildirisi ilim heyetinin onayından geçmeyen ve verilen tarihte tam metnini göndermeyen bildiriler oluşturulacak ŞURA kitabında yer alamayacaktır.
 • Bildiriler Tevhidi Düşünce ekseninde yeni bir bilgi ve tez ortaya koymalıdır.
 • En fazla 250-500 kelimelik bildiri özetleri, verilen tarihe kadar ulaştırılmalıdır.
 • İlim Kurulunun onayından geçen bildiler ŞURA web adresinden ilan edilecektir.

 

 

 Bildiri Yazım Kuralları

 1.    Özet Hazırlama:

 • Özetler, Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.
 • Özetler, başlık ve kaynakça hariç 250 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 • Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.
 • Özet sayfasında, yazara/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır.
 • Özet A4 boyutundaki kağıda 1,5 satır aralığında 11 punto Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 • Bildiri özetleri www.tevhidisura.aibu.edu.tr adresinden online olarak gönderilecektir.

2. Bildiri Tam Metnini Hazırlama:

 • Tam metinlerde şu bölüm veya başlıklar yer almalıdır.Tam metin, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2 cm ve alttan 2,5 cm marjlar kullanılarak yazılmalıdır.
  • Konu başlığı
  • (Başlığın altında) Yazar/Yazarların Adı Soyadı (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.) Yazar adları, sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır.
  • Özet
  • Konu (başlıklar, bölümler, içerik, sonuç, kaynakça, ekler, vb.)
 • Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 • Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.
 • Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.
 • Bildiri tam metni 40 sayfayı aşmamalıdır.
 • Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda ilmi yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.
 • Bildiri tam metinleri www.tevhidisura.aibu.edu.tr adresinden online olarak gönderilecektir.
Bu içerik 08.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 279 kez okundu.