Kurullar


ONURSAL BAŞKANLAR
Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU - Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cevdet KILIÇ - Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK - İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet KILIÇ - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Ak - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Öğr. Gör. Ahmet Selman SEYHAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


İLİM KURULU

Prof. Dr. Adem EFE - Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Mükremin APAYDIN - Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TAŞGIN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFTÇİ - Aksaray Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Aykut GÜL - Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Aziz HASANOVİÇ - Zagrep Üniversitesi (Hırvatistan)
Prof. Dr. Cevdet KILIÇ - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan ÜNAL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Erol AYAZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan DEMİREL - Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim ÇERÇİ - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım HACIMEYLİÇ - Saraybosna/Sarajevo Üniversitesi (Bosna Hersek)
Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet VURAL - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Murat AKÇAKAYA - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Murat OKÇU - Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KURT - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Mustafa YEL - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Musa YILDIZ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Rektör)
Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Nevzad GRABES - Slovenya Müftüsü/Slovenya İslam Birliği Mesihat Başkanı
Prof. Dr. Ömer KORKUT - Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Reşit HAFIZOVİÇ - Saraybosna/Sarajevo Üniversitesi (Bosna Hersek)
Prof. Dr. Safvet HALİLOVİÇ - Zenica Üniversitesi (Bosna Hersek)
Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Sami ŞENER- Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman BAKİÇ - Tetova Üniversitesi (Makedonya)
Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY
Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel UYANIK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Abbas YAHYA - Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU - Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN-Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ - Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK - Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK- Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Mükerrem ŞAHİN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ - Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK - Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Fatih YAKAR - Trakya Üniversitesi
Ahmet METE - Batı Trakya İskeçe Müftüsü
İbrahim ŞERİF - Batı Trakya Gümülcine Müftüsü
Rıfat FEYZİÇ - Karadağ Müftüsü

SEKRETERYA
ÖĞR. GÖR. YASİN YÜKSEL - GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Bu içerik 08.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 478 kez okundu.